.έσθαι

ἕσθαι , ἵημι
Ja-c-io
aor inf mid
ἕσθαι , ἵημι
Ja-c-io
aor inf mid

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἕσθαι — ἵημι Ja c io aor inf mid ἵημι Ja c io aor inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θύεσθαι — θύ̱εσθαι , θύω 1 offer by burning pres inf mp θύ̱εσθαι , θύω 2 rage pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • καταπίεσθαι — καταφίημι let slip down pres inf mp (ionic) καταπί̱εσθαι , καταπίνω gulp fut inf mid καταπί̱εσθαι , καταπίνω gulp pres inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μεταφύεσθαι — μεταφύ̱εσθαι , μετά , ἀπό ὕω rain pres inf mp μετά ἀφύσσω draw pres inf mp μεταφύ̱εσθαι , μετά φύω bring forth pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πίεσθ' — πίεσθε , πίνω Aër. aor imperat mid 2nd pl πί̱εσθε , πίνω Aër. fut ind mid 2nd pl πί̱εσθε , πίνω Aër. pres imperat mid 2nd pl πί̱εσθε , πίνω Aër. pres ind mid 2nd pl πί̱εσθαι , πίνω Aër. fut inf mid πί̱εσθαι , πίνω Aër. pres inf mid πίεσθε , πίνω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • πίεσθαι — πί̱εσθαι , πίνω Aër. fut inf mid πί̱εσθαι , πίνω Aër. pres inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀναφύεσθαι — ἀναφύ̱εσθαι , ἀνά , ἀπό ὕω rain pres inf mp ἀνά ἀφύσσω draw pres inf mp ἀναφύ̱εσθαι , ἀνά φύω bring forth pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐκθύεσθαι — ἐκθύ̱εσθαι , ἐκ θύω 1 offer by burning pres inf mp ἐκθύ̱εσθαι , ἐκ θύω 2 rage pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεκθύεσθαι — ἐπεκθύ̱εσθαι , ἐπί , ἐκ θύω 1 offer by burning pres inf mp ἐπεκθύ̱εσθαι , ἐπί , ἐκ θύω 2 rage pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὑπαναφύεσθαι — ὑπαναφύ̱εσθαι , ὑπό , ἀνά , ἀπό ὕω rain pres inf mp ὑπό , ἀνά ἀφύσσω draw pres inf mp ὑπαναφύ̱εσθαι , ὑπό , ἀνά φύω bring forth pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.